Eigenwaarde Counselling Amsterdam

Voor een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Hulp bij angst, stress, verlies en onzekerheid.
06 41638814 info@eftamsterdam.nl

Inspirerende verhalen

(Het verhaal van de vlinder vertel ik vaak aan ouders hoe we soms ook anders naar de pijn van onze kinderen kunnen kijken. De pijn die het ons doet zegt vaak iets over onszelf, over ons eigen innerlijk kind; wij leren ook dmv onze kinderen, ze zijn onze spiegels)

De les van de vlinder
  

Een man vond een cocon van een vlinder en nam deze mee naar zijn huis. Op een dag verscheen er een kleine opening in de cocon. De man zat uren te kijken hoe de vlinder zich naar buiten probeerde te worstelen door de kleine opening. Op een gegeven moment leek het alsof de vlinder niet meer verder kwam.
De man besloot de vlinder te helpen, hij pakte een schaar en knipte daarmee de cocon verder open. De vlinder kwam er nu een stuk gemakkelijker uit. Maar de vlinder had een opgezwollen lijf en verschrompelde vleugels. 

De man bleef maar kijken, want hij verwachtte dat de vlinder elk moment zijn vleugels zou openslaan. Maar dat gebeurde niet.Wat wel gebeurde was dat de vlinder de rest van zijn leven rondkroop met een gezwollen lichaam en gekreukte vleugels. De vlinder was nooit in staat te vliegen...

De man was vol liefde en goede bedoelingen, maar begreep niet dat de kleine opening in de cocon en de worsteling van de vlinder om er uit te komen de natuurlijke weg was om vocht vanuit het lijf in de vleugels te persen zodat hij gereed zou zijn om te vliegen zodra hij de cocon had verlaten. 

(auteur onbekend) 

Soms zijn worstelingen precies datgene wat we nodig hebben in het leven...

Ik ontvang alles wat ik nodig heb 
Ik vroeg om kracht en ontving moeilijkheden om me sterk te maken 
Ik vroeg om wijsheid en kreeg problemen om op te lossen 
Ik vroeg om voorspoed en ik kreeg de hersenen, het verstand om te kunnen werken
Ik vroeg om Liefde en ik kreeg mensen op mijn pad met problemen die ik kon helpen 
Ik vroeg om gunsten en ik ontving kansen
Ik kreeg niets wat ik wilde maar ik ontving alles wat ik nodig had. 

(auteur onbekend)

A package of problems

God,

Before he sent his children to earth, 
gave each of them, a very careful selected package of problems 
These, he promised, smiling, 
are yours alone, no one else may have the blessing.

These problems will bring you
and only you have the special talents and abilities
that will be needed to make these problems your servants. 
Now go down to your birth and to your forgetfulness. 

Know that I love you beyond measures. 
These problems that I give you are a symbol of that love! 
The monument you make of your life, 
with the help of your problems will be a symbol of your love for me. 

Your Father 
(auteur onbekend)

De kleur van je mening 
Een Oosterse, wijze leermeester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was!
Bij een grote dauwdruppel liet de oude meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zodanig rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hen welke kleur de druppel had. 

"Rood," zei de eerste. "Oranje," zei de tweede. "Geel," zei de derde. "Groen," zei de vierde. "Blauw," zei de vijfde. "Paars," zei de zesde. "Violet," zei de zevende…

Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allemaal zeker waren van de kleur die de druppel had, ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude meester hen enige keren van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat, ondanks de verschillen in hun waarneming, ze toch allemaal de waarheid hadden gesproken. 

Nadat er zo enige tijd verstreken was, liet de oude meester hen weer hun oorspronkelijke plek innemen. Maar omdat intussen de zon gedraaid was, kaatsten er weer heel andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel. En de meester sprak: "Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals u daarnet een deel van het licht hebt gezien en dat voor de waarheid aanzag.

Laat uw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. U heeft allemaal waarheden nodig, want alle tezamen vormen zij het werkelijke spectrum als geheel; de volle waarheid... Tot u zelf een van de groten bent geworden en de zeven kleuren als één kunt waarnemen, zal ieder afhankelijk van zijn situatie een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien... 

Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het dulden van andermans mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang u zelf nog niet het volle licht kunt zien, heeft u uw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen."(auteur onbekend)